Zaměření a vytyčení hranice

Cílem zaměření hranice pozemku je získat přesnou polohu lomových bodů hranice pozemku a následné zobrazení skutečného stavu z terénu do mapy. Upřesnění hranice pozemku se vyhotovuje geometrickým plánem.

Opačným způsobem (zobrazení stavu, který je zakreslen v katastrální mapě a evidován v katastru nemovistostí jako závazný údaj, do terénu) je vytyčení hranice pozemku.

Hranice pozemku, která je zakreslena v katastrální mapě se ne vždy shoduje se stavem v terénu. Pro přesné určení hranic pozemků se může využít možnost, nechat si pozemek vytyčit odpovědným geodetem. Vytyčení pozemku Vám dává jistotu, že je pozemek skutečně Váš v tom rozsahu, o jakém jste si mysleli, že je.

Nechat si vytyčit přesnou hranici pozemku v terénu je vhodné zejména v případě jakýchkoliv neshod se sousedním vlastníkem pozemku

Na základě zákresu hranice pozemku v katastrální mapě se provádí vytyčení vlastnické hranice pozemku v terénu. Vytyčené lomové body hranice pozemku se v terénu označí.

S vytyčenou hranicí pozemku musí být seznámeni všichni vlastníci sousedních parcel, pro které je vytyčovaná hranice společná. Pro tyto účely osoba vykonávající vytyčení a zaměření vyhotovuje písemnou pozvánku k účasti na projednání vytyčené hranice pozemku, která se doručí všem dotčeným sousedním vlastníkům.

Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele.

DWK GEO spol. s r.o.

Sídlo

Náměstí Karla IV 5/5
628 00 Brno

Kanceláře

Ječná 29a
621 00 Brno - Řečkovice
Budova bývalé Geodezie
4. patro, kanc. č. 404 a 405

Kontakt

dwkgeo@dwkgeo.cz
775 745 500 (ing. Pavel Králík)
775 745 505 (ing. Karel Doležal)

Poptávka