DWK GEO

Geodetické práce Brno
Geodeti Brno

Součástí našich služeb je

Solidnost

starých geodetů

Přizpůsobení

Vašemu času

Kvalita

Nových technologií

Vyhotovíme Vám

Geometrický plán

Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny.

Více informací

Zaměření a vytyčení hranice

Cílem zaměření hranice pozemku je získat přesnou polohu lomových bodů hranice pozemku a následné zobrazení skutečného stavu z terénu do mapy.

Více informací

Vytyčení a zaměření stavby

Účelem zaměření stavby pro kolaudaci je získat přesnou polohu všech rohů domu a následné zakreslení skutečného provedení stavby do mapy.

Více informací

Zaměření pro projekt

Mapové podklady pro projekt (provádíme zaměření skutečnosti za účelem vypracování projektu pro stavbu). Vypracování v papírové i digitální formě. 

Více informací

Ostatní geodetické práce

Nabízíme veškeré geodetické práce, jako například vytyčovací práce, zaměřování skutečného provedení, zaměřování podkladů pro projekt…

Více informací

Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nezbytná…

Více informací

O nás

Firma DWK GEO spol. s r.o. je společnost, která vznikla v říjnu roku 2004.

Společnost tvoří pracovníci s dlouholetou zkušeností v oblasti geodetických prací,
prací v katastru nemovitostí, inženýrské geodézii a projektování jednoduchých i komplexních pozemkových úprav.
Odborná způsobilost je zabezpečena oprávněními k výkonu funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra a oprávněními k projektování pozemkových úprav.

Reference

Obce

  • Častolovice
  • Doudleby nad Orlicí
  • Skalice nad Svitavou
  • Zdobnice
  • Letovice

Pozemkové úřady:

  • Státní pozemkový úřad, pobočka Blansko (KoPÚ v k.ú. Babolky)
  • Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov nad Kněžnou (KoPÚ v k.ú. Doudleby nad Orlicí, KoPÚ v k.ú. Častolovice)
  • Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž (Vytyčení pozemků po KoPÚ v různých katastrálních územích v působnosti Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Kroměříž)
  • Státní pozemkový úřad, pobočka Vsetín (Vytyčení pozemků v různých katastrálních územích v působnosti Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Vsetín)

DWK GEO spol. s r.o.

Sídlo

Náměstí Karla IV 5/5
628 00 Brno

Kanceláře

Ječná 29a
621 00 Brno - Řečkovice
Budova bývalé Geodezie
4. patro, kanc. č. 404 a 405

Kontakt

dwkgeo@dwkgeo.cz
775 745 500 (ing. Pavel Králík)
775 745 505 (ing. Karel Doležal)

Poptávka