Ostatní geodetické práce

Nabízíme veškeré geodetické práce:

 • vytyčovací práce
 • zaměřování skutečného provedení
 • zaměřování podkladů pro projekt
 • kontrolní měření
 • měření ploch a kubatur
 • zhotovení profilů terénem, stavebním nebo inženýrským objektem či vodním tokem
 • zpracování geodetické dokumentace pro správce inženýrských sítí
 • zpracování souborných geodetických dokumentací pro investora
 • měření posunů a přetvoření
 • budování bodových polí a vytyčovacích sítí
 • geometrické plány
 • práce odpovědného geodeta na stavbách
 • zápis do katastru nemovitostí

DWK GEO spol. s r.o.

Sídlo

Náměstí Karla IV 5/5
628 00 Brno

Kanceláře

Ječná 29a
621 00 Brno - Řečkovice
Budova bývalé Geodezie
4. patro, kanc. č. 404 a 405

Kontakt

dwkgeo@dwkgeo.cz
775 745 500 (ing. Pavel Králík)
775 745 505 (ing. Karel Doležal)

Poptávka