Vytyčení a zaměření stavby

Účelem zaměření stavby pro kolaudaci je získat přesnou polohu všech rohů domu a následné zakreslení skutečného provedení stavby do mapy.

Zaměření pozemku a stavby bývá zpravidla součástí geometrického plánu který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě a přikládá se při žádosti o zápis do katastru nemovitostí.

Vytyčení pozemku a stavby
Někdy je naopak potřeba porovnat, odpovídá-li rozdělení hranic pozemku, zobrazení stavu z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné zhotovit také před zahájením stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedova pozemku. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno.

Stejně jako u vytyčení pozemku, také vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu. Dalším krokem je vyznačení tzv. laviček, které definují příslušnou výšku, důležitou pro zhotovení základů.

Výsledek vytyčení
Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací protokol o vytyčení stavby. Ten obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu).

Výsledky vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou. Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek

DWK GEO spol. s r.o.

Sídlo

Náměstí Karla IV 5/5
628 00 Brno

Kanceláře

Ječná 29a
621 00 Brno - Řečkovice
Budova bývalé Geodezie
4. patro, kanc. č. 404 a 405

Kontakt

dwkgeo@dwkgeo.cz
775 745 500 (ing. Pavel Králík)
775 745 505 (ing. Karel Doležal)

Poptávka