Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. 242304-geodet-geodezie-klatovy-3Inženýrská geodézie je nezbytná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. Své uplatnění najde také v dopravním a vodním hospodářství i při určování polohy podzemních vedení.

Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady.

Nejen pro stoupající náročnost staveb, jsou práce inženýrské geodezie často součástí zabezpečení výstavby. Spolupráci na výstavbě otvírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba umístěna a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Ke konci pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý proces uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.