Ostatní geodetické práce

Nabízíme veškeré geodetické práce:400x240 cihla08

 • vytyčovací práce
 • zaměřování skutečného provedení
 • zaměřování podkladů pro projekt
 • kontrolní měření
 • měření ploch a kubatur
 • zhotovení profilů terénem, stavebním nebo inženýrským objektem či vodním tokem
 • zpracování geodetické dokumentace pro správce inženýrských sítí
 • zpracování souborných geodetických dokumentací pro investora
 • měření posunů a přetvoření
 • budování bodových polí a vytyčovacích sítí
 • geometrické plány
 • práce odpovědného geodeta na stavbách
 • zápis do katastru nemovitostí